Normek Oy

Normek består av Normek Oy och Normek Sverige AB i Sverige, tillverkar och levererar högkvalitativa stålstommar, stålbroar, fasadkonstruktioner av glas samt lätta fasadelement. Vår kundservice omfattar tillverkning, montage och konstruktion av produkterna till kompletta lösningar.

Nyheter

Stålkonstruktioner

Typiska projekt för företaget är bland annat bärande stålstommar för konstruktioner inom trä- och pappersindustri, kraftverk, varv osv. samt bärande stålstommar med fasadkonstruktioner för industribyggnader, affärsbyggnader, kontorsbyggnader, bostäder och sportbyggnader såväl som stålstommar till vägbroar och gångbroar.

Stålbroar

Normek Oy har specialiserat sig på att bygga stålbroar.
Huvudmarknaden för stålbroar är vid sidan om den inhemska marknaden hela Skandinavien.

Glasfasader

Ett glasfasadsystem kan bestå av aluminium- eller stålprofilsystem. Vi bygger även imponerande dubbla glasfasader, glastakkonstruktioner och dörrar. Konstruktionerna kan även tillverkas som färdiga produktdelar inklusive anslutningskonstruktioner.

Väggelement

Fasadenheten inom Normek-koncernen har specialiserat sig på fasadelementsystem.
Fasadenhetens termoelementsystem bygger på applikationer av perforerad bärande förzinkad stålstomme. Värmeisoleringsförmågan i en termostagning anses motsvara en trästam av samma storlek.